Innlegg

Viser innlegg fra 2019

Saklighet i forvirringens tid

Om KRIK, anonymitet og en skala av grått

Rett å kritisere en annen forkynner? Om utenfrablikket og hyrdens stemme

Gå glipp av med glede

Det er ikke slik at alle menigheter utenom Den norske kirke er lukkede miljøer

Vi må snakke mer om kropp

Om seksualitet, kommunikasjon og Til Helhet