Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

Saklighet i forvirringens tid

Debatten om homoterapi har nok en gang vist at få kristne ledere har en stemme i offentligheten når temaet er seksualitet. Den har også vist hvorfor. Jeg er redd det er noen av de samme årsakene som gjør at mange fagfolk holder seg unna. I samtalen som fulgte VGTVs “Homoterapi”, og spesielt NRKs “Debatten”, sitter merkelappene løst. Viljen til å se nyanser, tåle kompleksitet eller forstå andre synspunkt, virker å være borte. Flere kirkelige ledere har også fremhevet hvor bra deres eget menneskesyn er, i motsetning til andre sitt. Skygger banen Skjermdump: NRK På Facebook etter “Debatten” etterlyste generalsekretær Øystein Magelssen i KFUK-KFUM ekspertise: «Hvor var kristne fagfolk innen sjelesorg, psykiatri og psykologi?» Jeg stiller samme spørsmål, men listen av fagfolk bør være lengre. Vi trenger de som kan mye om kropp, seksualitet, identitet og veiledning. Vi trenger også filosofer og historikere. Vi trenger fagfolk som kan snakke med nøkternhet ut fra best mulige tilgjengel

De nyeste innleggene

Om KRIK, anonymitet og en skala av grått

Rett å kritisere en annen forkynner? Om utenfrablikket og hyrdens stemme

Gå glipp av med glede

Det er ikke slik at alle menigheter utenom Den norske kirke er lukkede miljøer

Vi må snakke mer om kropp

Om seksualitet, kommunikasjon og Til Helhet

Stresset til stillheten, og samtalen underveis.

Beklager! Jeg agiterte.

Hold søskenskapet levende! (prøv i alle fall)

Hva er da en menighet? Og en pastor?