Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2020

Samtykke uten visjoner

Gisle Sørhus sitt syn på sex før ekteskapet mangler visjon. Jeg tror at om alle hadde levd etter idealet om at seksualitetens rammer er en forpliktende, livslang relasjon, hadde verden sett bedre ut. Debatten om samtykke har den siste tiden intensivert seg, etter at også Danmark innfører en såkalt samtykkelov. Samtidig sitter to prester på Dagsnytt 18 og diskuterer «sex før ekteskapet», i det som kan høres ut som en virkelighetsfjern samtale fra et parallelt univers. Men kan det være de to samtalene har med hverandre å gjøre? Hvor ligger ansvaret? At det i det hele tatt eksisterer et behov for å lovfeste at man må sikre at en seksuell relasjon er frivillig, viser det tragiske faktum at mange i Norge blir utsatt for overgrep. Kripos anslår at det skjer mellom 8-16000 voldtekter i året, og i tillegg kommer all annen uønsket seksuell oppmerksomhet. Svært få blir dømt. Knut Olav Almås har nylig argumentert i Aftenposten for at det også i Norge er «verdt å prøve» om en samtykkelov vil gjøre

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp