Innlegg

Viser innlegg fra 2011

Skjærtirsdag, ikke skjærtorsdag!

Det er påske. Og ofte rundt påske så dukker det opp en rekke artikler om påskens mysterier. Hva var det egentlig som skjedde? For det bibelen sier kan jo ikke være sant. Så hva sier vitenskapen? Sjeldent syns jeg det er så veldig interessant. Men i fjor dukket det opp en artikkel i Aftenposten som gav meg noen aha-opplevelser. Og nå er det trolig gammelt nytt for mange, men deler det jeg skrev til en påskesak i fjor her likevel. Saken er at påskehistorien har hatt et problem med timingen. For mye har skjedd på for kort tid, og det har for noen minsket troverdigheten til hele historien. Men hva er det ny kunnskap forteller? Jo, følg med for noen fakta. Først hentet fra boken ”Åtte dager i Jerusalem” av Ole Christian Kvarme som han skrev i 1996. I historien hvor Jesus ber disiplene gå inn til byen for å gjøre klart til påskemåltidet ( Luk 22,7-12 ), nevner Jesus en mann som bærer en vannkrukke, og det virker umiddelbart påfallende (kanskje ikke i våre dager), for normalt var det k

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp