Innlegg

Viser innlegg fra april, 2010

Sekt eller kristent fellesskap?

"Der du ser en menighet, der troende er samlet til ett, fordi de har den eller den lære felles, og der man utstøter dem som ikke har samme oppfatning, men som dog lever i Kristus og er tatt inn i hans samfunn, der ser du en menneskelig sekt." Ordene tilhører P.Waldenström, som hadde mye innflytelse på oppstarten av kirken jeg tilhører. Og det er interessante ord inn i dagens situasjon også. For hvor går grensen mellom en menneskelig sekt, og en sann Guds menighet? Hvor bred kan en kirke være uten å miste sin identitet? Hvor stort spenn kan den ha i meninger uten at den ikke mener noen ting? Økumenikk er tema på kirkemøtet i Den Norske kirke i disse dager. Og det var tema for en artikkel i Vårt Land torsdag 07.april. En artikkel fra Salem i Bergen, hvor katolikker og pinsevenner og Misjonssambandere var sammen. Morten Holmqvist, stipendiat ved Menighetsfakultetet og tidligere pastor i Subchurch uttaler at “Økumenikk er svært sentralt for ungdomsgenerasjonen, men ikke så

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp