Innlegg

Viser innlegg fra november, 2021

Babylon/Oslo

MANGFOLD: Jo lenger vi kristne tenker at vår posisjon i Norge er sikret på bakgrunn av vår historie, jo lenger tid vil det ta før vi gjør grepene som trengs for skape et frimodig fellesskap av kristne for nye generasjoner.  «Vi burde gå rett til Babylon», sa min prestevenn der vi nylig satt rundt et bord og samtalte på arrangementet Beveg Oslo. Vi hadde lyttet til et foredrag om ulike teologiske modeller, og fått det litt tabloide spørsmålet som utgangspunkt for samtale: Hvilken bibelsk by-fortelling befinner vi oss i? Er vi i majoritet i Jerusalem, eller minoritet i Babylon? Drøyt hundre personer, mange av dem kristne ledere fra menighet og organisasjonsliv, var samlet for å diskutere hvordan vi som kirke og kristne i Oslo skal relatere og engasjere oss i kulturen og samfunnet. I spørsmålets forenkling av virkeligheten, var svaret ganske gitt: Vi er på vei fra Jerusalem til Babylon. I bibelens Jerusalem hadde ikke de troende bare privilegier, de hadde monopol, eller mer enn det: byen

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp