WWJD med Pride?

 JESUS: Kanskje ville Jesus gått først i paraden. Men det er heller ikke helt utenkelig at han hadde veltet Pride-boder over en lav støvlett.

Thor Magne Seland, nestleder i Stavanger Bispedømmeråd, sier han er “ganske sikker” på at Jesus hadde gått først i Pride-toget, om han hadde levd i dag. Jeg er glad han modererer seg med ordet “ganske”.
For meg er det ikke helt utenkelig at Jesus hadde veltet Pride-boder over en lav støvlett, heller.

Kristen etisk bevissthet

Det er mange som vil ha Jesus på sitt lag, og det er kanskje ikke så rart, om man er kristen. 
Om man har vokst opp med WWJD-bånd rundt håndleddet, er det jo en skremmende tanke at Jesus kanskje er på laget til de andre. Det var Charles Sheldon som skrev boken In His Steps: What Would Jesus Do, på slutten av 1800-tallet. Sheldon var inspirert av en sosialistisk tilnærming til kristen tro, og skrev en roman hvor han så for seg hva Jesus ville gjort, om han levde i dag.
Det var nok ikke den sosialistiske tanken som gjorde at produkter iført WWJD, ble en megahit i den evangelikale verden på 90-tallet. Men snarere var det en veldig enkel måte å formidle en form for kristen etisk bevissthet: Prøv å se for deg hva Jesus ville gjort, og gjør likeså.

Ja, hva ville Jesus gjort?

Men det er ikke lett, og de ulike versjonene som dukket opp i kjølvannet, viser hvorfor: What would Jesus drive? What would Jesus vote? Det er mange etiske dilemmaer som ikke er beskrevet direkte i evangeliene.
Og hva ville Jesus gjort med Pride? For min del; jeg vet ikke. Men jeg vet at rundt Jesus er det å være sikker på at man har rett, en farlig posisjon å være i, enten om man begrunner det med kulturen eller skriftene. 

De som opplevde at de hadde skriftene på sin side, hadde mange ublide møter med Jesus. Han sa ting som “dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere.” Og åpnet opp.
Og i møte med dem som ut fra Moseloven forsvarte det som hadde utviklet seg til en ganske liberal skilsmissekultur der kvinner ble satt i sårbare posisjoner - strammet han kraftig inn, med henvisning til skapelsesberetningen.
Så uforutsigbar! Kanskje ikke rart at han i det ene øyeblikket er hyllet av folkemengdene, mens i det neste er det bare et par romerske vakter og moren hans igjen.

Få del i Jesu sinnelag

Hva ville Jesus gjort? Ja, er det den Jesus som velter om seg og sveiper pisken i tempelgården, du snakker om? Jesus som spiser med den religiøse eliten eller han som berører spedalske? Er det han som krever alt fra den rike unge mannen, men ingenting av røveren på korset? Mange syns det er så fint at Jesus behandlet alle likt, men jeg blir mer slått av hvor individuelt han møtte dem.

Da Edin Løvås kom ut med sin første bok i 1950 - “Kanskje dette er vegen” - forsøkte han å tegne opp hvordan det ser ut å være disippel. Der begrunner han en kristen sinnelagsetikk, og kritiserer Sheldons WWJD-tilnærming som ufullstendig. I følge Edin fokuserer Sheldon på det som raskt kan bli livløs moralisme, og ignorerer det indre livet - kraftkilden: Ånden, bønnen, nåden.
Den kritikken tror jeg i dag kan treffe hele spekteret av kristenheten. I følge Løvås må vi ikke bare fokusere på hva Jesus ville gjort, men forsøke å få del i hans sinnelag, noe vi kan gripe mer av ved hjelp av troens indre liv. Dette vil igjen prege vår etikk. 

Hva om Jesus ble drevet bort?

Selands påstand om Jesus i Pride-toget, kom fordi Therese Egebakken spurte om det er riktig av Den Norske Kirke å være på Pride, med tanke på kirkens to syn.
Det er i alle fall verdt å spørre seg hva som skal være kirkens oppgave, når den er der. I hvilken grad skal kirken invitere til gudstjeneste, og lære oss å be og tilbe Gud? Og i hvilken grad skal kirken gå i tog på politiske og kommersielle arenaer?

Ja, Jesus møtte de undertrykte og var deres stemme. Det er for mange homofile i den gruppen fortsatt, og det er mange saker det kan være verdt å gå i tog for. Men i dag er Pride en av Norges største folkefester sponset av landets største bedrifter, og nå i juni finnes det knapt en butikk på Facebook uten regnbuefarger - det er vel også bra for businessen. Regnbueflagget vaier fra alle skoler og offentlige bygninger og NRK arrangerer nasjonal Pride-kveld.
Ja, kanskje Jesus hadde gått først i toget. Men for meg er det heller ikke utenkelig at hadde vært der på en måte som endte med at folkemengden hadde drevet han bort, både de med regnbueboa og de langs togruta med mor+far+barn-plakater. Og så hadde han kanskje slått seg ned der, i utkanten av byen, og hvem vet hvem han ville vært til bords med, der?

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp