Samtykke uten visjoner

Gisle Sørhus sitt syn på sex før ekteskapet mangler visjon. Jeg tror at om alle hadde levd etter idealet om at seksualitetens rammer er en forpliktende, livslang relasjon, hadde verden sett bedre ut.

Debatten om samtykke har den siste tiden intensivert seg, etter at også Danmark innfører en såkalt samtykkelov. Samtidig sitter to prester på Dagsnytt 18 og diskuterer «sex før ekteskapet», i det som kan høres ut som en virkelighetsfjern samtale fra et parallelt univers. Men kan det være de to samtalene har med hverandre å gjøre?

Hvor ligger ansvaret?

At det i det hele tatt eksisterer et behov for å lovfeste at man må sikre at en seksuell relasjon er frivillig, viser det tragiske faktum at mange i Norge blir utsatt for overgrep. Kripos anslår at det skjer mellom 8-16000 voldtekter i året, og i tillegg kommer all annen uønsket seksuell oppmerksomhet. Svært få blir dømt.

Knut Olav Almås har nylig argumentert i Aftenposten for at det også i Norge er «verdt å prøve» om en samtykkelov vil gjøre noe med den tragiske statistikken. Anki Gerhardsen skriver i samme avis at hun er redd for at vi med en slik lov igjen overlater makten og ansvaret til guttene for at jentene skal ha det bra og være trygge. Hun mener jenter må læres opp i grensesetting. «Hva skal jentene verge seg med», spør hun, og fikk svar fra tre av dem onsdag denne uken: «Jenter skal verge seg med en samtykkelov.» Det er ikke jentenes ansvar å unngå å bli voldtatt, skriver de.

Soleklart svar i kristen etikk

Hva skal kirken mene i denne saken? Ja, kirken bør overlate til andre å vurdere hva som er god juss. Samtidig; når det kommer til kristen etikk, så er svaret soleklart: Samtykke en helt grunnleggende forutsetning for alle seksuelle relasjoner, og kirken står alltid på offerets side. Men kirken bør si noe mer: Samtykke er ikke nok.

Det er grunnleggende at vi skal lære ungdommene at man aldri skal gjøre mot noen som de selv ikke vil. Men hvordan kan man være sikker den som samtykker virkelig opplever seg fri til også å si nei? Og hvordan kan jeg virkelig vite at den som samtykker, ikke gjør på grunn av et asymmetrisk maktforhold eller trenger å si ja for å vinne fordeler, slik som et forskningsprosjekt om Politiet avslørte denne uken?

Lider under manglende visjon

Men la oss nå si at samtykke virkelig er tilstede, og til og med mellom to mennesker som elsker hverandre - bør da kirken likevel si det ikke er nok? Eller bør sokneprest Gisle Sørhus ord bli våre: «Har du lyst til å ha sex, så ha sex altså. Har du lyst til å flytte sammen, så flytt sammen og ikke gift deg for det.» Jeg mener ikke det. Én grunn til det er at kristen etikk spesielt er opptatt av den sårbare, og samtykke og all verdens moderne prevensjon er ingen garanti mot det mest sårbare av alt; et barn i mors mage. En annen grunn er et slikt ståsted lider under manglende visjon.

Sørhus endte opp i Dagsnytt 18 i det som en på Twitter karakteriserte for en tulledebatt. «Folk flest bryr seg ingenting om hva prester mener om dette», skrev han. Det er nok en presis analyse. Likevel er det mulig å se diskusjonen om samtykke og «sex før ekteskapet» i sammenheng. Om alle hadde levd etter idealet om at seksualitetens rammer er en forpliktende, livslang relasjon, hadde verden sett bedre ut. Uten med det å si at ikke overgrep også kan skje i slike rammer.

Det er ikke enkelt

En slik ramme for sex oppleves nok ikke realistisk eller ønskelig for de fleste, som Sørhus riktig påpeker. Men slik er det med flere saker i kristen etikk. Det er ikke enkelt, men vi holder det opp som et ideal likevel. Jesus ber oss elske våre fiender, men om man skal tenke på hva folk faktisk klarer, er det kanskje mer fornuftig å bare be dem holde seg unna de som vil dem vondt.

Ja, kirken må selvsagt løfte frem og kjempe for samtykket. Samtidig ligger dette implisitt i all kristen etikk, og kirken kan peke på en mye større visjon for den menneskelige seksualiteten. Folk flest kommer ikke til å omfavne denne visjonen, men den kan stå der som et lys og som gode nyheter; spesielt for de sårbare - det vil si; for oss alle.

Linker

Facebook: andreassenerik Twitter: eandreassen Instagram: eandreass
Boken Kropp